krajowy rejestr długów
POM Ltd. Brodnica

Agregat uniwersalny zawieszany BRODNICA 1 METEOR

Opis:

Agregaty uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów. Maszyna przydatna na glebach lekkich  i średnich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych redliczką dwustronną wąską lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco zagęszczający, rurowy lub inny z oferowanych przez firmę. W wersji do uprawy ścierniskowej maszyna posiada zgrzebło do słomy za wałem, natomiast w wersji do uprawy przedsiewnej wyposażona jest dodatkowo we włókę przednia i zagarniacze tylne. Przy pracy tylko samym kultywatorem można zamontować dodatkowo koła podporowe. Praca agregatem uniwersalnym zapewnia dobre spulchnienie, wymieszanie i podciącie gleby, przy relatywnie niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika.

Cena:   0.00 zł

Agregat uniwersalny półzawieszany BRODNICA 1 METEOR

Opis:

Agregaty uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów. Maszyna przydatna zarówno na glebach lekkich jak średnich i ciężkich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych redliczką dwustronną lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco zagęszczający, rurowy płaskownikowy lub inny z oferowanych przez firmę. Z kolei dyszel z wózkiem wydźwigowym zmniejsza zapotrzebowanie na moc ciągnika i podnośnika.
W wersji do uprawy ścierniskowej maszyna posiada zgrzebło do słomy za wałem, natomiast w wersji do uprawy przedsiewnej wyposażona jest dodatkowo we włókę przednia i zagarniacze tylne.
Praca agregatem uniwersalnym zapewnia dobre spulchnienie, wymieszanie i podcięcie gleby, przy relatywnie niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika.

Cena:   0.00 zł

Agregat podorywkowy BRODNICA 1B

Opis:

Cechy wyróżniające

rozmieszczenie elementów roboczych na 3 belkach, tradycyjny Gruber jest 2 - belkowy, zmniejszenie podziałki zębów do 320 mm, tradycyjny Gruber posiada podziałkę 440 mm, zmniejszenie oporów jednostkowych zęba, lepsze podcinanie i dokładniejsze wymieszanie resztek pożniwnych, talerze niewlujące umieszczone na belce związanej z podłużnicami wału - ułatwiona regulacja, możliwość poziomej regulacji talerzy niwelujących, skrajne talerze niwelujące lub ekrany boczne, możliwość zamontowania zgrzebła sprężystego pomiędzy talerzami, a wałem

Cena:   0.00 zł